KUBE Bergen [K-kunst, U-utstilling, B– Bergen, E– event og festival] selger urban kunst. Kunstnerne Kube Bergen representerer vil ved flere anledninger jobbe med nye verk i boden under julemarkedet, slik at besøkende får innsikt i prosessen. Standen er støttet av Bergen Julemarkeds Kunstnerfond med gavemidler fra Sparebanken Vest.